ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ