ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2019 ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

26/11/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων Εύα Κοντοσταθάκου, στην εισήγηση της για τον οικονομικό προϋπολογισμό  του 2019, κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Οκτωβρίου του 2018, ανέφερε ότι : «Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης για το έτος 2018, προκύπτει ότι οι εισπράξεις μέχρι την 31/10/2018, ανήλθαν στο ποσό των 409,08 εκ. ευρώ, έναντι 371,16 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017 και τα έξοδα, στο ποσό των 27,77 εκ. ευρώ έναντι 295,7 εκ. ευρώ το 2017»..

Η Αντιδήμαρχος επίσης επισήμανε ότι το θετικό πρόσημο στα οικονομικά μεγέθη, επιτεύχθηκε την ώρα που ο η δημοτική αρχή έχει μειώσει κατά 50% τον τραπεζικό δανεισμό του (από 220 εκ. ευρώ το 2010, σε 110 εκ. ευρώ το 2018), αποπληρώνοντας τους προμηθευτές και μειώνοντας σταθερά  την τελευταία 8ετία τα δημοτικά τέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τόνισε τέλος ότι για 8η συνεχή χρονιά ο Δήμος Αθηναίων κινείται σε τροχιά οικονομικής ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης, αποτέλεσμα του οικονομικού νοικοκυρέματος, του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του, της μείωσης των εξόδων και του τραπεζικού δανεισμού».

Στη συνέχεια δήλωσε,  ότι η συνταγή επιτυχίας στηρίζεται στην επίπονη και συνεχή ομαδική προσπάθεια και δεν αποτελεί αποτέλεσμα τυχαίων περιστάσεων αλλά ορθολογιστικού σχεδίου που απέδωσε καρπούς εξαιτίας της οργανωμένης, μεθοδικής και συλλογικής εργασίας του οικονομικού επιτελείου του Δήμου Αθηναίων.

Επίσης επισήμανε , ότι εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών και των εξόδων και μέσω του τεχνικού προγράμματος ανάπτυξης, ο εξορθολογισμός των δαπανών και παράλληλα η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των νοικοκυριών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, τόνισε ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός project που «πέτυχε και δεν έτυχε».